.سرویس افزایش فالوور اینستاگرام برای هر نوع صفحه ارائه می شود. ( از فالوور ایرانی واقعی بیشتر برای کسب و کار و پیج های تجاری استفاده میشود)