روند افزایش فالوور صفحه اینستاگرام به صورت مستقیم و تدریجی و بدون واسطه از طریق روش های منحصر به فرد اینستاسازان خواهد بود.