پیگیری سفارشات سایت

با وارد کردن کد پیگیری سفارش خود که بعد از پرداخت به شما نماییش داده شده و همچنین به ایمیل شما ارسال شده میتوانید سفارش خود را پیگیری کنید و از وضعیت تکمیل آن با خبر شوید.