لطفا با دقت مطالعه فرمایید:

– سفارشات تبلیغات، طی ۲۴ الی ۷۲ ساعت انجام خواهند شد که متعاقباً ساعت شروع انجام به اطلاعتان خواهد رسید.
– لطفا حتما تلفن تماس یا ایمیل معتبر خود را برای دریافت اطلاعات و یا مشکلات احتمالی وارد نمایید.
– صفحات شخصی و مربوط به افراد، به هیچ وجه انجام نخواهند شد. لطفا در صورتی که برای اینگونه صفحات مبلیغ را پرداخت نموده اید با ایمیل سایت برای بازگشت وجه خود تماس بگیرید.
– برای حصول اطمینان از صحت و درستی صفحه برای تبلیغات، لطفا با ایمیل سایت مکاتبه نمایید.
[email protected]